Geschiedenis

Geschiedenis
Onze vereniging bestond in 2018 80 jaar! Dit werd gevierd, alle leden kregen de eerste les een speciaal bedrukt gebakje en de 2e les een bedrukte pen als attentie.

De heer Piet Döbelman is in 2006 tot erelid benoemd, wegens jarenlange verdiensten als penningmeester bij onze vereniging

In de vorige eeuw werd er helaas weinig aan archivering gedaan. Er dient echter zeker vermeld te worden dat er bijna elk jaar een grote oefening wordt gehouden. Deze is soms op lokatie maar vaak ook elders. Zo hebben we een keer een oefening in een basisschool gehouden waar brand was met echte rook en leerlingen die gewond waren en geëvacueerd moesten worden. We hebben oefeningen gehad in het bedrijf Smit& v.d. Linden en bij firma Wieffering in Zichtenburg. Ook was er een grandioze oefening waar de elfstedentocht in ons eigen clubgebouw nagebootst werd, met allerlei winterse gewonden, strobalen, erwtensoep en chocolademelk en voor iedereen na afloop een elfstedenkruisje! Van deze oefeningen komen vaak foto’s op de site, zie bij de foto’s.
Er wordt door het bestuur af en toe tijdens 1 van de herhalingslessen een thema-avond geregeld. De onderwerpen daarvan waren o.a.: drugs, brandwonden en een ook lezing van de hersenstichting.
Het huidige bestuur is zeer actief, de vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn er statuten opgesteld en was er in april 2006 de eerste officiële ledenvergadering.

Oud
Zoals al hierboven vermeld, zijn er weinig gegevens overgebleven van vroeger. Er dook echter nog een zeer oud uitziend document op uit 1963. Dit bleek een exemplaar van het blad Infuus, het “Kontaktorgaan van de leden voor de leden van de Katholieke Nationale Bond voor E.H.B.O. afdeling Loosduinen”. Dit blad is grotendeels gewijd aan de viering van het toenmalige 25-jarig jubileum! Dat bewijst dus dat de vereniging waar wij dus uit voortstammen, destijds opgericht was in 1938! Er wordt in het blad vermeld dat de initiatiefnemer en een man van ongekende werkkracht op velerlei gebied, Dokter Theo van Stekelenburg was. De vereniging heette eerst St. Cosmas. Er worden meerdere doktoren genoemd die onze vereniging bijstonden als docent: De doktoren Bos Otten, Cohen, Kroon, Bogaertz en Akkermans.
Dit alles wordt beschreven door de toenmalige voorzitter, de hr. Jos.J. Giezeman. Het oefenlokaal was destijds aan de Schweringkade.

Antiek
Gevoegd bij dit blad ‘Infuus’ zit een nog veel ouder document. Helaas stond er nergens een jaartal op dus kan er geen jaartal aan gegeven worden. De naam van dit document is: Compendium der anatomie & eerste hulp bij ongelukken,(eerste uitgave) samengesteld door Th. van Stekelenburg, arts, dezelfde die dus bij de oprichting betrokken was. De auteursrechten worden nadrukkelijk genoemd als zijnde van St. Cosmas, Loosduinen. Voor de aardigheid is hier een stukje uit dit blad (bestaande uit 22 bladzijden geciteerd:
Hier volgen de 10 GEBODEN VOOR DE E.H.B.O.er
1e gebod: Neem steeds eerst vlug de algemeene toestand op.
2e gebod: Treed rustig, correct en doelbewust op.
3e gebod: KALMEER patiënt en omgeving. Géén discussie op straat met publiek.
4e gebod: Weet wanneer wèl – en wanneer niet de Geneeskundige Dienst of Dokter gewaarschuwd moet worden.
5e gebod: Geef kort, doch volledig rapport aan den dokter. Hij beslist dan verder.
6e gebod: Uw hulp zij goed- Uw medemensch heeft daar recht op.
7e gebod: Wasch nóóit wonden uit – Géén watten in wonden.
8e gebod: De alcohol in jodiumtinctuur verdampt. Vernieuwing na ong. 6 mnd.
9e gebod: Besteed goede zorgen aan Uw verbandtrommel – Houdt het verband steriel.
10e gebod: Onderhoud uw kennis – Dit kan alléén door geregeld oefenen.
Onthoudt dit:
U BLIJFT LEEK!!

Heeft allemaal nog haast niets aan actualiteit ingeboet, nietwaar???