Cursusvoorwaarden

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen via deze website. Als u het inschrijfformulier heeft verstuurd is dit een voorlopige inschrijving. Na aanmelding krijgt u via de mail een bevestiging van ons.

Voor de basiscursus EHBO is er een maximum van 14 deelnemers.

Voor de cursus Reanimatie/AED is een maximum van 12 deelnemers.

De vereniging behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren.

De vereniging behoudt zich het recht om de cursus te annuleren indien de omstandigheden hier om vragen bijvoorbeeld door minder deelnemers dan benodigd om uit de kosten te komen. Hierbij volgt restitutie van de reeds betaalde cursusgelden.

Annuleren

Hebt u zich opgegeven voor een cursus en wilt u de cursus annuleren:

Annuleren dient u altijd schriftelijk 2 weken voor aanvang cursusdatum te doen. Hebt u zich 2 weken voor aanvang cursus afgemeld dan heeft u het recht op instroming bij starten van de eerstvolgende cursus. Restitutie van het cursus geld is niet mogelijk.

Bij minimaal 6 deelnemers wordt de basiscursus gestart. Bij onvoldoende deelnemers behoudt de vereniging het recht om kosteloos te kunnen annuleren of de mogelijkheid een andere cursusdag aan te bieden.

De vereniging behoudt het zich het recht om de cursus te annuleren indien de omstandigheden hier om vragen bijvoorbeeld doordat er minder dan de helft van de benodigde deelnemers zijn. Hierbij volgt restitutie van de reeds betaalde cursusgelden.