Geld/ Middelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus- en/of lesgelden, jaarlijkse bijdragen van de leden, subsidies, legaten, donaties, erfstellingen, schenkingen en ander inkomen.

Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op de algemene ledenvergadering.

Docenten en LOTUS ontvangen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Wij zijn dus een non-profit organisatie en staan open voor donaties. Overweegt u een donatie aan onze vereniging als goed doel? Neem dan contact op met onze voorzitter.