Doelen

De vereniging heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Wij willen dit doel bereiken door het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch les wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Door middel van herhalingslessen willen wij deze theoretische en praktische kennis onderhouden en uitbreiden. Hiermee maken we verlenging van het eenheidsdiploma EHBO mogelijk. Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening hoort hier ook bij.