Op 7 februari 2019 start onze nieuwe opleiding.

Onze herhalingslessen bestaan uit 5 lessen op maandag- en donderdagavonden, alle leden hebben inmiddels de informatie over het huidige seizoen ontvangen. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd zonder goede opgave van reden en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.
Beste leden, willen jullie alsjeblieft komen op de datums van indeling!  We merken dat sommige avonden erg druk en vol zijn omdat er leden op een andere avond komen dan ze ingedeeld zijn.

Ons adres is:
Rode Kruis Gebouw
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris of penningmeester, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
Contributie: Herhalingslessen inclusief reanimatie/AED is € 65,00