Opleiding

Van de 8 deelnemers van het begin in het voorjaar, zijn er met vallen en opstaan door corona, toch 3 deelnemers geslaagd voor onze opleiding! Maandag 16 november was de diploma uitreiking.

Alle drie van harte gefeliciteerd en kaderlid Peter Kalkman bedankt!

Herhaling

De kader instructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 6 lessen. Deze 6 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden.

Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent? Dan dient u contact op te nemen met het secretariaat zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden.

Indien u de competentietoets wilt doen, dient u dit voordat de herhalingslessen beginnen, te melden aan het secretariaat zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

Contributie; Herhalingslessen met herhalingsles reanimatie/AED is € 65,00

Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u mogelijk een tegemoetkoming van uw zorgverzekeraar ontvangen inzake de contributie.

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas

De contributie kunt U overmaken op gironummer NL17INGB0000286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.

Dit seizoen zitten we weer op de bekende locatie:

Rode Kruisgebouw, Zilverstraat 2, 2544 ER Den Haag

Aanvang van alle herhalingslessen is 20.00 uur.

Foto’s van onze A.L.V. en thema avond over EHBO bij drugsgebruik en alcohol op 20-2-2020

Een volle bak bij de lezing!
Onze secretaris Ronald Hooijkaas kreeg zelf ook een jubileumspeldje uit handen van onze penningmeester Yvonne Hartman
Alle jubilarissen gingen op de foto
Ook voorzitter Bert v.d. Horde was jubilaris
Mevrouw Straatjes wordt bedankt voor haar hulp als extra lotus

Foto’s van de eerste reanimatielessen met onze nieuwe Laerdalpoppen :


Seizoen 2018-2019
l

Voorzitter Bert v.d. Horde bedankt onze secretaris Lianne Spies
De 4 jubilarissen tijdens onze A.L.V. op 1 april jongstleden.