Voorzitter               : Hr. Bert van der Horde
Secretaris              : Mw. Lianne Spies  0625377602
Penningmeester    : Mw. Yvonne Hartman 070 3971890
Webmaster            : Mw. Irene van den Bos

Lid                         : Hr. Alphons ter Brake

Lid                         : Hr. John Bruce