Herhalingslessen

Op 15 februari 2024 was onze A.L.V. in combinatie met de laatste themales. Hieronder de foto met alle aanwezige jubilarissen!

Daaronder een foto van Hetty Hut. Zij gaf een lezing over ‘Mishandeling bij Ouderen’.

Het seizoen is inmiddels klaar. Dit seizoen hebben wij 4 groepen, dus u moet de indeling goed in de gaten houden. Bij het maken van de groepsindeling hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met alle wensen. De kaderinstructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 4 lessen. Deze 4 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. De 5e les zal een themales zijn in combinatie met onze A.L.V. op donderdag 15-2-2024.
Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent? Dan
dient u eerst contact op te nemen met het secretariaat zodat er een nieuwe datum afgesproken
kan worden.
Indien u de competentietoets wilt doen, dient u dit voordat de herhalingslessen beginnen, te
melden aan het secretariaat zodat er een afspraak gemaakt kan worden.
Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles reanimatie/AED is € 65,00.
Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u mogelijk een tegemoetkoming van uw
zorgverzekeraar ontvangen inzake de contributie.
De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een
kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris i.v.m. de administratie van de
Ooievaarspas.
Wilt u uw contributie voor 1 november 2023 overmaken?
De contributie kunt U overmaken op gironummer NL17INGB0000286058, t.n.v. EHBO
Vereniging Loosduinen.
Het komende seizoen zitten we weer op de bekende locatie:
Rode Kruisgebouw, Zilverstraat 2, 2544 ER Den Haag
Aanvang van alle herhalingslessen is 20.00 uur.

Opleiding

Bij voldoende aanmeldingen zullen we voorjaar 2024 een nieuwe opleiding starten.

Seizoen 2019-2020

Opleiding

Alle drie van harte gefeliciteerd en kaderlid Peter Kalkman bedankt!

Van de 8 deelnemers van het begin in het voorjaar, zijn er met vallen en opstaan door corona, toch 3 deelnemers geslaagd voor onze opleiding! Maandag 16 november was de diploma uitreiking.

Herhaling

De kader instructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 6 lessen. Deze 6 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden.

Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent? Dan dient u contact op te nemen met het secretariaat zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden.

Indien u de competentietoets wilt doen, dient u dit voordat de herhalingslessen beginnen, te melden aan het secretariaat zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

Contributie; Herhalingslessen met herhalingsles reanimatie/AED is € 65,00

Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u mogelijk een tegemoetkoming van uw zorgverzekeraar ontvangen inzake de contributie.

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas

De contributie kunt U overmaken op gironummer NL17INGB0000286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.

Dit seizoen zitten we weer op de bekende locatie:

Rode Kruisgebouw, Zilverstraat 2, 2544 ER Den Haag

Aanvang van alle herhalingslessen is 20.00 uur.

Foto’s van onze A.L.V. en thema avond over EHBO bij drugsgebruik en alcohol op 20-2-2020

Een volle bak bij de lezing!
Onze secretaris Ronald Hooijkaas kreeg zelf ook een jubileumspeldje uit handen van onze penningmeester Yvonne Hartman
Alle jubilarissen gingen op de foto
Ook voorzitter Bert v.d. Horde was jubilaris
Mevrouw Straatjes wordt bedankt voor haar hulp als extra lotus

Foto’s van de eerste reanimatielessen met onze nieuwe Laerdalpoppen :


Seizoen 2018-2019
l

Voorzitter Bert v.d. Horde bedankt onze secretaris Lianne Spies
De 4 jubilarissen tijdens onze A.L.V. op 1 april jongstleden.