Herhalingslessen

De kader instructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 6 lessen. Deze 6 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden.

Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent? Dan dient u contact op te nemen met het secretariaat zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden.

Indien u de competentietoets wilt doen, dient u dit voordat de herhalingslessen beginnen, te melden aan het secretariaat zodat er een afspraak gemaakt kan worden.

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op 20 februari 2020

Contributie; Herhalingslessen met herhalingsles reanimatie/AED is € 65,00

Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u mogelijk een tegemoetkoming van uw zorgverzekeraar ontvangen inzake de contributie.

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas.

Zoals u ziet was het ook dit jaar weer een puzzel. Is er iets niet in orde of komt u er niet uit, schroom dan niet om contact op te nemen met ondergetekende.

Wilt u uw contributie voor 1 november 2019 overmaken?

De contributie kunt U overmaken op gironummer NL17INGB0000286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.

Het komende seizoen zitten we weer op de bekende locatie:

Rode Kruisgebouw, Zilverstraat 2, 2544 ER Den Haag

Aanvang van alle herhalingslessen is 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Ronald Hooijkaas

Secretaris EHBO-vereniging Loosduinen
iori