Welkom bij EHBO Loosduinen

Onze vereniging telt circa 80 leden. Onze vaste, enthousiaste kaderleden zijn Johan Spies, Jean Pierre de Breed, Peter Kalkman en Marcel Hulscher. We maken regelmatig gebruik van een vast team van lotussen.

Vanwege de Wet op Privacy (AVG-regeling) zorgen wij ervoor dat iedereen die op deze site op een foto staat, hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

Nieuws in Coronatijd

  1. Door het oplopend aantal besmettingen met het Corona-virus en de door de regering afgekondigde maatregelen vindt het bestuur het om gezondheidsredenen niet verstandig en verantwoord om de herhalingslessen in deze periode volgens het eerder gestuurde schema te laten plaatsvinden. Daarom worden de lessen opgeschort tot januari 2021 en wordt halverwege die maand bekeken in hoeverre de situatie ten goede veranderd is en wanneer de herhalingslessen wel weer kunnen worden hervat. We zullen u daarvan op de hoogte houden. Mogelijk gaan we op digitale wijze benaderen om uw EHBO-kennis te testen en/of te toetsen, hierover gaan we nog spreken met de instructeurs. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, zullen we u hierover informeren
  2. De contributie zal wel gewoon in rekening gebracht worden omdat een aantal kosten, zoals de verlenging van diploma’s wel gewoon doorgaan en door de vereniging betaald moeten worden. Bij sommige ziektekostenverzekeraars¬† worden de kosten van EHBO-onderwijs vergoed en zou u mogelijk de kosten kunnen declareren.¬†
  • Op 12 oktober hebben 3 cursisten (van de oorspronkelijke 8) van onze opleiding examen gedaan. Ondanks alle gedoe rondom Corona zijn ze alle drie geslaagd, gefeliciteerd!

Herhalingslessen
Wij geven herhalingslessen aan meestal 6 groepen. Het zijn 5 of 6 jaarlijkse lessen van september tot februari, op maandagavonden en donderdagavonden en hier is altijd nog wel een plaatsje vrij voor belangstellenden.
Binnen de herhalingslessen organiseren we regelmatig een binnen-of buitenoefening of een thema-avond.
Bezitters van een ooievaarspas krijgen 50% korting op de herhalingslessen. Hopelijk kunnen de herhalingslessen in het voorjaar 2021 weer opgepakt worden.

Opleiding
Voor meer informatie over onze volgende opleiding kunt u bellen of mailen met onze secretaris Ronald Hooijkaas, 06 37310620, ehboloosduinen@gmail.com . We hopen in 2021 weer een nieuwe opleiding te starten.

Tegenwoordig vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk) de opleiding.

Adres

Het adres waar al onze lessen gehouden worden:
Rode Kruis Gebouw
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag

(pagina laatst bijgewerkt op 17-11-2020)