Seizoen 2005/2006


Nieuws:
* Op donderdag 20 april was onze jaarlijkse ledenvergadering.
De heer Piet Döbelman werd deze avond tot erelid benoemd.
Na de vergadering werden door de voorzitter insignes aan jubilarissen uitgereikt.
Er waren 5 jubilarissen aanwezig, alle voor het 10 jarig lidmaatschap. Dit waren:
Dhr. A.T.J. te Brake
Mevr. E.H. Dolkens-Beelo
Mevr. S. Hart
Mevr. G.C.J. van de Hout-Oosterbaan
Mevr. P.G.M. Straatjes
Allen werden ook nog verwend met een bloemetje.
Overigen voor het 10-jarig jubileum waren:
Mevr. A. Claassen
Mevr. E. Kettenis
Dhr. A. Wonnink
Voor een speldje van 15 jaar lidmaatschap kwam in aanmerking:
Dhr. R. Karssen
Voor een speldje van 20 jaar lidmaatschap kwam tot slot in aanmerking:
Mevr. M.C. van Wanrooy-Vink
De niet-aanwezige jubilarissen hebben het speldje natuurlijk nog van ons tegoed.
* Donderdag 2 maart was de diploma-uitreiking van de geslaagden van onze opleiding. Onder het genot van een bescheiden hapje en drankje heeft onze voorzitter Mw. v.d. Meer de diploma's en bijbehorende speldjes uitgereikt. Zie ook bij de foto's.
* Wim Hartman, onze vorige voorzitter, had nog wat tegoed van ons:het Bonds-insigne in goud... Ondanks veel moeite van onze secretaris was dit insigne nú pas beschikbaar. Bij een gezellig onderonsje van het bestuur en kader heeft hij dit gekregen uit handen van de huidige voorzitter, Adri van der Meer.
* Donderdag 22 december waren de examens voor de mensen van onze opleiding. Eéntje zal het helaas over moeten doen, de andere zeven slaagden. Zie ook bij de foto's.
* Maandagavond 28 november was er een grandioze, laatste herhalingsles voor alle maandagavondgroepen. Onze kaderleden Tini en José hadden een schitterende 'elfstedentocht' georganiseerd in ons clubgebouw. Er waren hooibalen, zogenaamd glad ijs, kluunplaatsen, erwtensoep, warme chocolademelk en koeken. En natuurlijk veel gewonden op en naast het ijs in allerlei soorten en maten die behandeld moesten worden! Heeeel veel leuke foto's!.
* Op maandag 5 september 2005 was er eerst een officiële ledenvergadering. Tijdens deze vergadering werd de voorzittershamer overgedragen van Wim Hartman aan Adri van der Meer. Wim bedankt voor je inzet al die jaren! Daarna waren er interessante voordrachten door Frans Witte en Ronald Verweij van de Hersenstichting Nederland. In de pauze werden er vele speldjes uitgereikt aan personen van onze vereniging die 10, 15 of 20 jaar lid waren. Bij het kopje 'foto's' zijn hier wat foto's van te zien.

* Contributie 2005:
Herhalingslessen met reanimatie € 42,50
Herhalingslessen met reanimatie en AED € 50,00
Gironummer EBHO-vereniging: 286058 t.n.v. penningmeester EHBO.
De herhalingslessen zijn inmiddels afgelopen en worden september 2006 weer hervat.