Seizoen 2017/2018Opleiding september 2017
In september is de opleiding gestart.

De herhalingslessen bestaan meestal uit 5 lessen op maandag- en donderdagavonden, alle leden hebben inmiddels de informatie over het huidige seizoen ontvangen. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd, en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.
Beste leden, willen jullie alsjeblieft komen op de datums van indeling! We merken dat sommige avonden erg druk en vol zijn omdat er leden op een andere avond komen dan ze ingedeeld zijn.

Algemene Ledenvergadering
Aan het eind van onze A.L.V. op 19 maart j.l. kregen de aanwezige jubilarissen uit handen van onze voorzitter Bert v.d. Horde een speldje en bloemen uitgereikt. Er waren helaas maar 3 van de 9 jubilarissen aanwezig.
Ook ons - inmiddels oud - kaderlid John Bruce kreeg nog een verlaat jubileumspeldje.

Mw. v.d. Niet-van Winden, 20 jaar:

Mw. v.d. Bijllaard, 25 jaar:


Mw. Hulst, 25 jaar:


John Bruce, ruim 40 jaar:


Alle jubilarissen samen met het volledige bestuur:


Diploma-uitreiking
Op 5 februari was het examen voor de deelnemers aan onze laatste opleiding. Van de 6 kandidaten slaagden er 4. Hier zijn de foto's van de diploma-uitreiking op 26 februari, uit handen van kaderlid John Bruce:
Afscheid kaderlid John Bruce
Onlangs nam John Bruce afscheid van de ehbo-vereniging Loosduinen. Hij is ruim 40 jaar lid geweest van diverse ehbo-verenigingen en heeft ruim 10 jaar als kaderlid bij ons herhalingslessen en nieuwe opleidingen geven. Na het afsluiten van het geven van de laatste opleiding besloot hij dat het genoeg was geweest. Uit handen van voorzitter Bert v.d. Horde kreeg hij een mooie cadeaubon en natuurlijk een bos bloemen voor zijn vrouw. John bedankt, we zullen je missen!
Ons adres is: Wijk- en dienstencentrum de Geest
Georges Bizetstraat 25
2551 ZC Den Haag

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris of penningmeester, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles + reanimatie/AED is 60,00
Herhalingslessen + reanimatie/AED en herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is 70.00