Seizoen 2016/2017


Donderdagavond 19 januari was de diplomauitreiking aan de geslaagde najaarsgroep. Deze werden uitgereikt door onze penningmeester Yvonne Hartman. Ook aanwezig waren onze voorzitter Bert vd Horde en een medewerker van de BBD Den Haag van de leden van de groep, hr. Richard Őzbey.Allen van harte gefeliciteerd!
Opleiding 2016
Van de 12 deelnemers aan onze opleiding najaar 2016 hebben 8 van de 12 uiteindelijk examen gedaan. Allen zijn geslaagd, van harte gefeliciteerd met deze prestatie! Op de foto's zijn een paar examinandi en het kaderlid John Bruce met de 2 examinatoren te zien.
De herhalingslessen bestaan meestal uit 5 lessen, alle leden hebben inmiddels de informatie over het komende seizoen ontvangen. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd, en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.
We hebben dit seizoen maar liefst 2 opleidingen!

Ons nieuwe adres is: Wijk- en dienstencentrum de Geest
Georges Bizetstraat 25
2551 ZC Den Haag

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles + reanimatie/AED is € 60,00
Herhalingslessen + reanimatie/AED en herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is € 70.00

N.B.: Rob Vermeulen, onze oud-secretaris, heeft zijn functie neergelegd. Onze penningmeester Yvonne Hartman heeft, met hulp van Gaby Overtoom, zolang de secretariele taken overgenomen. We zijn echter nog steeds op zoek naar iemand die samen met haar de functie van secretaris wil vervullen of het hele secretariaat op zich wil nemen. Kandidaten hiervoor kunnen zich aanmelden bij één der leden van het bestuur.