Seizoen 2015/2016


De herhalingslessen bestaan meestal uit 5 lessen, waarvan de datums nog moeten worden vastgesteld. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd, en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.

Let op: alle 5e, laatste herhalingslessen zijn deze keer op een andere locatie!
Het adres is: Wijk- en dienstencentrum de Geest
G. Bizetstraat 25
2551 ZC Den Haag

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles + reanimatie/AED is € 60,00
Herhalingslessen + reanimatie/AED en herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is € 70.00

Dit seizoen zitten we weer in het gebouw van de Rimboejagers, Oude Haagweg 55, 2552 EK Den Haag. Aanvang herhalingslessen 20.00 uur. Aanvang herhalingsles EHBO aan Kinderen is 19.30 uur.

N.B.: Rob Vermeulen, onze oud-secretaris, heeft zijn functie neergelegd. Wij hebben Gaby Overtoom bereid gevonden een deel van zijn werkzaamheden over te nemen. We zijn echter nog steeds op zoek naar iemand die samen met haar de functie van secretaris wil vervullen of het hele secretariaat op zich wil nemen. Kandidaten hiervoor kunnen zich aanmelden bij één der leden van het bestuur.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 maart was onze jaarlijke Algemene Ledenvergadering in wijkgebouw de Geest. Zoals gewoonlijk kregen alle aanwezige jubilarissen hun jubilemspeldje uitgereikt, zie bij onze foto's! De overige jubilarissen krijgen hun speldje op de eerstvolgende herhalilngsles in september.

Verhuizing
Wij zijn verhuisd naar Chalet Ockenburgh. Dit is gelegen aan het begin van de Monstersweg, vlakbij de parkeerplaats die daar bos Ockenburgh in gaat. We verhuizen (voorlopig) mee met de scoutinggroep De Rimboejagers.

Mooie gift
Donderdagavond 3 december was het geen gewone cursusavond..... namens het bestuur nam onze (toenmalige) voorzitter Adri v.d. Meer, vermond als 'Piet', een bijzonder cadeau in ontvangst. Hr. Bert van der Horde, trouw lid van onze vereniging, gaf ons een geheel nieuwe A.E.D.-trainer cadeau. Daar worden we toch wel even stil van. Het bestuur bedankt hr. van der Horde heel hartelijk voor deze bijzondere gift! Zie ook bij 'foto's.Logboek EHBO-diensten 2015
Zaterdag 12-12, Mobiele Ijsbaan Loosduinen: Hans K. en Gusta v.d. H.
Zondag 13-12, Mobiele Ijsbaan Loosduinen: Irene v.d. B. en Adri.v.d. M..


Woensdag 16-2, Mobiele Ijsbaan Loosduinen: Ed J. en J.P. de B..
Zondag 27-12, Mobiele Ijsbaan Loosduinen: Patricia H. en Adri v.d. M..


Donderdag 20-8, Timmerdorp bij Rimboejagers: Adri v.d. M. en Hans K..

Zaterdag 4-7, Karrenfestival, Transvaalwijk: Gusta v.d. H. en Josée S. (extra Adri v.d. M.)

Maandag 25-5 (2e Pinksterdag)'Kastelendag' in park Ockenburgh: A.v.d. Meer en nog 1 lid.

Herhalingslessen
Onze vereniging telt circa 100 leden. Wij geven de herhalingslessen aan 6 groepen. Het zijn 5 jaarlijkse lessen van september tot januari, op maandagavonden en donderdagavonden en hier is altijd nog wel een plaatsje vrij voor belangstellenden.
Binnen de herhalingslessen organiseren we regelmatig een binnen-of buitenoefening of een thema-avond.
Dit seizoen waren we voor onze 5e les als oefening in wijk-en dienstencentrum De Geest.
Bezitters van een ooievaarspas krijgen 50% korting op de herhalingslessen.
Klik hier voor het inschrijfformulier herhalingslessen 2015.

Opleiding
Er waren dit jaar te weinig aanmeldingen voor een opleiding. Voor informatie over onze opleiding 2016/2017 kunt u bellen of mailen met onze penningmeester Yvonne Hartman: ehboloosduinen@gmail.com of 070 3971890. .