Seizoen 2014/2015


Hier zijn de foto's van de
 • ledenvergadering 2015

 • Op 2e Pinksterdag was er 'Kastelendag' in park Ockenburgh. Onze voorzitster Adri stond samen met 1 van onze leden als ehbo-dienst paraat en maakte gelijk reclame voor onze vereniging.  De kader instructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 5 lessen. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd, en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.
  De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
  Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles + reanimatie/AED is € 55,00
  Herhalingslessen + reanimatie/AED en herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is € 62,50

  Dit seizoen zitten we weer in het gebouw van de Rimboejagers, Oude Haagweg 55, 2552 EK Den Haag. Aanvang herhalingslessen 20.00 uur. Aanvang herhalingsles EHBO aan Kinderen is 19.30 uur.

  N.B.: Rob Vermeulen, onze oud-secretaris, heeft zijn functie neergelegd. Wij hebben Gaby Overtoom bereid gevonden een deel van zijn werkzaamheden over te nemen. We zijn echter nog op zoek naar iemand die samen met haar de functie van secretaris wil vervullen of het hele secretariaat op zich wil nemen. Kandidaten hiervoor kunnen zich aanmelden bij één der leden van het bestuur.