Seizoen 2011/2012

De kader instructeurs hebben in overleg met het bestuur de herhalingslessen dit seizoen bepaald op 5 lessen. Deze 5 lessen moeten allemaal door een ieder worden gevolgd. Heeft u een les niet gevolgd, en deze les wordt niet ingehaald, dan zal het diploma niet verlengd worden. Wilt u een les inhalen of weet u al dat u op een bepaalde datum niet aanwezig bent, dient u contact op te nemen met het secretariaat, zodat er een nieuwe datum afgesproken kan worden. De herhalingsles reanimatie/AED moet u volgen op de datum dat u bent ingedeeld.

De leden die een Ooievaarspas hebben dienen voordat de herhalingslessen aanvangen een kopie van deze Ooievaarpas te overleggen aan de secretaris, i.v.m. de administratie van de Ooievaarspas. Wilt U weer op tijd uw contributie overmaken. De contributie kunt U overmaken op gironummer 286058, t.n.v. EHBO Vereniging Loosduinen.
Contributie: Herhalingslessen met herhalingsles + reanimatie/AED is € 52,50
Herhalingslessen + reanimatie/AED én herhalingsles Eerste Hulp aan Kinderen is € 60,00

Onze opleiding van dit seizoen is op 29 september begonnen.

Dit seizoen zitten we weer in het gebouw van de Rimboejagers, Oude Haagweg 55, 2552 EK Den Haag. Aanvang herhalingslessen 20.00 uur. Aanvang herhalingsles EHBO aan Kinderen is 19.30 uur.

Eind maart 2012 was de diplomauitreiking van de geslaagden van onze opleiding van dit seizoen. Het was dit jaar maar een klein groepje van 6 deelnemers. Daarvan kwamen er drie naar de uitreiking eind maart in ons clubgebouw, op de foto staan Hr. Dirk Pescott, Hr. Ton van Dieren en de Hr. Hans Schaap en onze kaderinstructrice José Schipper. Niet aanwezig waren de dames C. Grottendieck, W.J. Steenkist-Baggerman en S.C. Bloem.Donderdagavond 22 maart was onze jaarlijkse ledenvergadering. Zoals gebruikelijk werden onze aanwezige jubilarissen met een speldje vereerd. Twee jubilarissen kregen bovendien een speciale oorkonde, kijk bij de foto's!

Herhalingsles 5 was een oefening in de basisschool De Jonge Wereld, Den Helderstraat 250 te Den Haag. Alle avonden zijn prima geslaagd, kijk bij het kopje 'foto's'.

Op 19 december was het een gezellige boel. Tien leden moesten alsnog het examen verbandleer afleggen. D.m.v. 3 extra lessen is dit, onder leiding van Josée Schippers, succesvol afgerond. Alle kennis over pleisters, drukverbanden, mitella's en snelverbanden is weer helemaal up-to-date. Zie voor leuke foto's bij 'foto's'.

In juli zijn Hans Klok en Jose Schipper bij het Ratha Yatrafeest 2011 van Hare Krishna geweest als ehbo-ers. Hier is een leuke foto van hen.