Seizoen 2007/2008


NIEUWS:

Donderdagavond 27 maart was het een feestelijke avond voor onze vereniging. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werden eerst de drie (van de acht) aanwezige jubilarissen verrast met een speldje en een bloemetje. Dhr. Spies wegens 20 jaar, Mevr. Hulst wegens 15 jaar en Mevr. Sheombarsing wegens 10 jaar lidmaatschap!
Daarna waren de geslaagden van onze jaarlijkse opleiding aan de beurt. Secretaris Rob Vermeulen, penningmeester Yvonne Hartman en voorzitter Adri v. d. Meer-Goedebuure reikten aan de 12 aanwezige geslaagden hun officiële EHBO-diploma uit. (enkelen daarvan hadden zelfs al de module AED of EHBO aan kinderen extra behaald). Lof voor onze kaderdocent voor de opleiding, Ed van Dommelen, en onze vaste lotus, Jozé Vermeulen, alle 18 deelnemers van de opleiding waren in één keer geslaagd. Klik hieronder voor de foto's.
Allen van harte gefeliciteerd!
 • Ledenvergadering 2008


 • We hadden donderdagavond 3 januari weer een gezellige nieuwjaarsborrel voor alle bestuursleden, kaderleden en lotussen.
 • Nieuwjaarsborrel 3-1-2008


 • En klik hier voor de meer dan 70 foto's van onze oefening dit seizoen:
 • Oefening bij Wieffering 2007


 • * Contributie 2007:
  Herhalingslessen met reanimatie € 45,00
  Herhalingslessen met reanimatie en AED € 52,50
  Herhalingslessen met herhalingsles EHBO voor kinderen € 52,50
  Herhalingslessen met herhalingsles EHBO voor kinderen en herhalingsles reanimatie en AED € 60,00
  Opleiding: € 210,00
  Gironummer EBHO-vereniging: 286058 t.n.v. penningmeester EHBO.

  Als je niet meer weet in welke groep je zit, bel of mail dan even naar één van de bestuursleden.

  N.B.: de mensen zonder AED-opleiding worden absoluut niet toegelaten op avonden dat er reanimatie + AED gegeven wordt!

  Seizoen 2006-2007

  Seizoen 2005-2006