Seizoen 2006/2007


NIEUWS:

* Donderdag 29 maart was de diploma-uitreiking van de geslaagden van de opleiding van het afgelopen jaar.
Hier zijn de foto's van die avond, met als eerste een foto van alle aanwezige geslaagden:

Hier bedankt voorzitter Adri v.d. Meer onze 'lotus' Josée Vermeulen:


En hier bedankt ze één van de kaderleden van de opleiding, Johan Spies (Ed van Dommelen was niet aanwezig):


* Donderdag 22 maart was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er werden aan heel wat jubilarissen speldjes uitgereikt.
Voor 10 jaar lidmaatschap kwamen de volgende leden in aanmerking voor een speldje:

Mevr. Th.W. Biasi-Rhul
Dhr. A. Blom
Dhr. M.F.P. Blom
Dhr. R.A. Dracht
Mevr. E.G.V. Groeneveld
Mevr. L.W.M. Krul-van Es
Mevr. S.J. Por
Dhr. E. Roeten
Dhr. M.D.A. Steenwijk
Mevr. J.H. van Teijlingen
Mevr. J.A. Vermeulen
Dhr. R.M. Wagtendonk
Dhr. M.C. Zonneveld
Mevr. L. Zwaartman-MostertVoor 15 jaar lidmaatschap kwamen de volgende leden in aanmerking voor een speldje:

Mevr. D.M. Baars
Dhr. A.A.C. Baars
Mevr. P. van Deursen
Mevr. S.P. Gardien-Onderwater
Dhr. R.G. Radder
Mevr. S.A. RadderVoor een speldje van 20 jaar lidmaatschap kwam in aanmerking:

Mevr. A. Schaap-den Hollander
En voor een speldje van maar liefst 30 jaar kwam onze eigen voorzitster in aanmerking:

Mevr. A.J. v.d. Meer-Goedebuure
Op deze foto wordt zij geflankeerd door de secretaris Rob Vermeulen en de penningmeester Yvonne Hartman.
Degenen die aanwezig waren kregen het speldje en een bos bloemen gelijk in ontvangst, ennkele anderen kregen het thuisbezorgd en de overigen krijgen het speldje op de eerste les van het volgende seizoen. Hier is nog een foto met alle aanwezige jubilarissen:
* Donderdagavond 4 januari 2007 hadden we, dankzij onze voorzitter, voor het eerst een gezellige nieuwjaarsborrel voor alle kaderleden, bestuursleden en lotussen! Zie ook bij de foto's.

* 4 December hadden we een heel leuke
 • surprise avond
 • Uit een zak werden oefeningen getrokken die door de cursisten zelf van te voren ingeleverd waren, Zwarte Piet (alias Adri) kwam op bezoek, er klonken sinterklaasliedjes, er waren speculaasbrokken, kruidnoten, stukken chocoladeletter en warme chocomel.

  * Dit zijn, grofweg, de nieuwe richtlijnen voor het handelen bij een bewusteloos slachtoffer:
  - Let op gevaar
  - Vraag aan de omstanders of er iemand wil bijblijven
  - Spreek het slachtoffer aan en schudt tegelijkertijd voorzichtig aan de schouders
  - Doe de kinlift en kijk - voel - en luister maximaal 10 seconden
  - Vraag aan de omstanders of er iemand kan assisteren
  - Laat iemand alarmeren (met alle gegevens van hoe, wat, wie, waar enz)
  - Start de reanimatie: 30x masseren - 2 korte beademingen
  Als er iemand het van je kan overnemen, wissel dan na ongeveer 2 minuten.

  * De module Eerste Hulp aan Kinderen gaat in ieder geval door, er is genoeg belangstelling. Er is nog ruimte voor meer liefhebbers.
  Er zijn dit jaar zelfs twéé groepen voor de opleiding op de donderdagavond.

  * Contributie 2006:
  Herhalingslessen met reanimatie € 45,00
  Herhalingslessen met reanimatie en AED € 52,50
  Opleiding: € 210,00
  Gironummer EBHO-vereniging: 286058 t.n.v. penningmeester EHBO.

  * Herhalingslessen:
  Les 1 Kennismaking, nieuwe richtlijnen uitleggen van
  reanimatie, stabiele zijligging en Heimlich
  Les 2 Brandwonden
  Les 3 Kijk en vergelijk
  Les 4 Reanimatie en AED lessen
  Les 5 Verbandleer en kleine ongelukken
  Les 6 Surprise avond

  * Groepsindeling:
  Groep A: 04/09, 18/09, 02/10, les 4 REA. + AED 16/10, 20/11, 04/12, 18/12 ev. comp. toets
  Groep B: 04/09, 18/09, 02/10, les 4 REA. + AED 30/10, 20/11, 04/12, 18/12 ev. comp. toets
  Groep C: 11/09, 25/09, 09/10, les 4 REA. 06/11, 27/11, 11/12, 18/12 ev. comp. toets
  les 4 REA. 13/11
  Groep D: 07/09, 21/09, 05/10, les 4 REA. + AED 19/10, 16/11, 30/11, 14/12 ev. comp. toets
  Groep E: 14/09, 28/09, 12/10, les 4 REA 02/11, 23/11, 07/12, 14/12 ev. comp. toets
  les 4 REA 09/11

  Als je niet meer weet in welke groep je zit, bel of mail dan even naar één van de bestuursleden.

  Iedereen die geen AED-opleiding heeft, heeft eerder al thuis een brief ontvangen met de indeling voor reanimatie zonder AED.
  N.B.: de mensen zonder AED-opleiding worden absoluut niet toegelaten op avonden dat er reanimatie + AED gegeven wordt!

  Seizoen 2006-2007

  Seizoen 2005-2006