Aan het eind van de ledenvergadering op 22 maart 2012 werden, zoals gebruikelijk, weer jubilarissen naar voren geroepen. Allen kregen een speldje en een bloemetje.
Voor 15-jarig jubileum waren aanwezig:
Mw. J.A. Vermeulen
Mw. E.G.V. Groeneveld
Hr. E. Roeten
(Afwezig waren Hr. R.M. van Wagtendonk, Hr. M.C. Zonneveld en Mw. L. Zwaartman-Mostert)
Voor 20-jarig jubileum waren aanwezig:
Hr. R.G. Radder
Mw. P. van Deursen
(Afwezig was Mw. D.M. Baars)
Voor 25-jarig jubileum ws Mw. A. Schaap-den Hollander aanwezig. Wij vinden een dergelijk jubileum een hele prestatie, van nu af aan krijgen jubilarissen van hun 25-jarig jubileum naast hun speldje ook een oorkonde.
Dhr. W.Ch Andriessen had een 30-jarig jubileum en was afwezig.
Voor 35-jarig jubileum kwam onze voorzitster, Mw. A.J. van der Meer-Goedegebuure in aanmerking. Zij kreeg ook naast haar speldje een oorkonde.
Allemaal van harte gefeliciteerd!