Op 5 september j.l. hadden we eerst een algemene ledenvergadering. Daarna waren er voordrachten van mensen van de Nederlandse Hersenstichting. In de pauze werden er speldjes uitgereikt aan personen die vele jaren lid waren.

Hier wordt de voorzittershamer overgedragen van Wim Hartman aan Adri van der Meer:


Hier spreekt Frans Witte de zaal toe, die aandachtig luistert:
En hier reikt de nieuwe voorzitster speldjes uit:

De volgende personen kregen een speldje voor TIEN jaar lidmaatschap:
Mevr. M.M. Cazemier (niet aanw.)
Mevr. H. van Gent
Mevr. P. Hulst
Dhr. H.G.M. Nicolai
Dhr. P. van Ockenburg
Mw. J.M. Spijkerman
Mevr. C. Vogelaar(niet aanw.)
De volgende personen kregen een speldje voor VIJFTIEN jaar lidmaatschap:
Mevr. H.W.A. Buise
Mevr. C.C.W. Eichhorn-Schuijt
Mevr. P.M. Frankenmolen-Klomp
Dhr. W.P.A. Hartman
Dhr. R. Hooijkaas
Mevr. M.L. van der Nol
Dhr. J. Spies
Dhr. R. Vermeulen
Dhr. R. Waagenaar (niet aanw.)
Twee personen kregen een speldje voor TWINTIG jaar lidmaatschap:
Dhr. P. Döbelman (niet aanw.)
Dhr. J.M. van der Niet